banner

NORMATIVA DE PRESENTACIONS

COMUNICACIONS ORALS

Disposarà de 5 minuts per a la presentació i 3 minuts per a la discussió i haurà de cenyir-se a una plantilla de 8 diapositives. És indispensable el màxim rigor en el compliment dels horaris prefixats per al bon desenvolupament de la sessió. Per tal d’evitar errades ortogràfiques en les presentacions en Power Point, us agrairem que feu us del corrector de català.

Agrairíem utilitzi, el template, amb la imatge del Congrés per la preparació de la seva presentació, perquè pugui enviar, abans del Congrés Data limit: 23 de Maig a les 23.59h, la seva presentació en Power Point a la plataforma informàtica de la Secretaria del Congrés.


PÒSTERS

Els pòsters s’hauran de penjar durant tot el Congrés des del primer dia, dijous 6 de Juny a partir de las 09.00h, haurà de penjar el pòster al panell senyalitzat amb el codi de presentació que li ha enviat la Secretaria Técnica.
  
Els autors hauran de portar el pòster imprès i material necessari per penjar-lo.
  
MIDA RECOMANADA DEL POSTER IMPRÈS: 0.80 m d’ample por 1.15 m d’alt, DIN A0).